Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Používame rôzne druhy deratizačných prostriedkov v závislosti od prostredia a potreby v rôznych formách (od jedových granúl, voskové bloky až po odchytové pasce), ktoré sú väčšinou ukladané do PVC vaničiek alebo jedových staníc. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí.

Dezinsekcia

Dezinsekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.

Väčšina hmyzu má schopnosť veľmi dynamického rozmnožovania. Preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a preto odporúčame už od začiatku preventívne opatrenia. Vykonávame dezinsekciu formou postreku, náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou. Nami požívané prípravky pri jemno rozptylovej aplikácii neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú.

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces likvidácie mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov. Aj keď si to neuvedomujeme, denne sme v kontakte s miliónmi baktérií. Mnohé z nich sú pôvodcami chorôb a infekcií. Na dezinfekciu používame postrekové a chemické prípravky, ktoré je možné aplikovať aj za prevádzky v nemocniciach, reštauráciách alebo školách.

Dezinfekcia je možné vykonať aj bez zastavenia behu prevádzky. Používame chemikálie bez negatívnych dopadov na okolité prostredie a s minimálnym zápachom. Pre dezinfekcii je nutné myslieť aj na prevenciu. Hlavne v reštauračných, nemocničných a školských zariadeniach je nevyhnutné pravidelne preventívne dezinfikovať priestory.

Čistenie povalových priestorov

Naša spoločnosť disponuje technológiou na čistenie povalových priestoroch po neželaných návštevníkoch. Zabezpečujeme likvidáciu a čistenie po holuboch (holubí trus) ako aj montáž preventívnych ochranných prvkov proti holubom a inému vtáctvu (sieťové systémy a hrotové systémy).

Vypratanie takéhoto odpadu je dôležité pre ochranu stavieb (pri znečistení dreveného krovu trusom hrozí vážne poškodenie dreva hnilobou) a zároveň aj pre ochranu ľudí. Trus predstavuje ideálne prostredie pre šírenie rôznych baktérií a choroboplodných zárodkov. Veľké nebezpečenstvo a zdroj infekcií v tomto prípade predstavujú parazity, ktoré žijú v spoločnosti holubov. Aby sme docielili obnovenie hygienickej čistoty je nutné po vyprataní priestorov vykonať aj dezinfekciu a dezinsekciu.

Kosenie trávnatých plôch

Zabezpečujeme údržbu a kosenie veľkých trávnatých plôch.

Chemická likvidácia burín a krovín

Buriny predstavujú zdroj mnohých alergénov a narúšajú estetickú celistvosť trávnatých plôch. Pre našich klientov zabezpečujeme chemickú likvidáciu burín a krovín v zámkovej dlažbe, na trávnikoch, mestskej zeleni ale aj na veľkých trávnatých plochách.

Čistenie studní

Zabezpečujeme čistenie studní. dormeo